admin
  •  admin
  • Administration Topic Starter
2021-01-18T02:47:20Z
1. Xác định phiên bản MacOS
Đầu tiên bạn phải xác định được phiên bản MacOS của bạn.
About This Mac

2. Tải về phiên bản Xcode tương thích
Sau khi đã xác định được phiên bản MacOS rồi, bạn vào đây  để tìm phiên bản Xcode mới nhất tương thích với MacOS của bạn.
Ví dụ, với MacOS 10.15.3 của mình, mình tìm được bản Xcode 11.7 là phù hợp:
Xcode overview

Sau khi xác định được phiên bản Xcode phù hợp, bạn vào đây  để tìm và tải về bộ cài Xcode.
Download Xcode

Sau khi download xong, bạn sẽ được một tập tin XIP (một dạng nén trong MacOS), hoặc một tập tin DMG (một định dạng để cài đặt trong MacOS).

3. Đưa dữ liệu vào MacOS trên máy ảo
Tiếp theo, bạn phải đưa tệp XIP đã tải về ở trên vào MacOS trên máy ảo (nếu bạn đã tải nó từ bên ngoài). Bạn nào đã tải Xcode trực tiếp trong máy ảo thì bỏ qua bước này.
Có nhiều cách để có thể đưa tệp vào máy ảo, ở đây mình sẽ tạo tệp ISO (một dạng đĩa CD ảo) để đưa tệp tin vào máy ảo thông qua ổ CD của máy ảo VirtualBox.

Để tạo tệp ISO, bạn cần tải về phần mềm UltraISO ở đây , hoặc ở đây .
Sau khi tải về và cài đặt, bạn sử dụng một trong các key sau để đăng ký:
Registration name: Home
Registration code: 4BA9-0D54-214A-C938

Registration name: Heinzdieter Beckmann Jr
Registration code: 641D-D430-88E6-A656

Registration name: Steve Olson
Registration code: 2BEC-ED28-82BB-95D7

Registration name: Christopher Wydler
Registration code: 424F-ED23-7C0A-D75B

Sau khi cài đặt xong UltraISO, bạn mở nó lên, kéo thả tệp XIP vào cửa sổ chính rồi bấm nút lưu.
Lưu ý: khi kéo thả tệp XIP vào nó có hỏi "Switch to UDF DVD format?" thì bấm Yes nhé.

Sau khi lưu xong, ta sẽ được một tệp ISO. Bây giờ, ta qua máy ảo chọn Devices > Optical Drivers > Choose a disk file... để duyệt và chọn tệp ISO vừa tạo.
Import Virtual CD image
Kết quả trên desktop của MacOS sẽ xuất hiện biểu tượng đĩa CD tương ứng với ISO vừa chọn.

4. Cài đặt Xcode
Click đúp để mở đĩa CD ở trên, và click đúp tiếp vào tệp XIP, MacOS sẽ bắt đầu thực hiện quá trình kiểm tra, giải nén.
UserPostedImage

Sau khi giải nén, trong thư mục Downloads ta sẽ tìm thấy file cài đặt của Xcode với biểu tượng như sau:
UserPostedImage

Click đúp chuột vào tệp Xcode vừa giải nén để bắt đầu quá trình cài đặt.
Trong quá trình cài đặt, nếu nó hỏi mật khẩu thì bạn nhập mật khẩu đăng nhập MacOS vào.
UserPostedImage

Chờ cho tới khi việc cài đặt kết thúc, bạn hãy kéo thả tệp Xcode trên vào thư mục Applications.
(Lưu ý: bước này là tùy chọn, bạn có thể làm hoặc không).
UserPostedImage

Bây giờ bạn có thể sẵn sàng làm việc với nó.
UserPostedImage