admin
  •  admin
  • Administration Topic Starter
2021-01-18T07:56:06Z
Một số hàng hóa có thể có nhiều đơn vị tính, chẳng hạn như nước lọc Lavie 500ml có thể có các đơn vị tính: Chai, Thùng (với một thùng có 24 chai).
Khi đó, ta có thể cấu hình đơn vị tính Thùng như sau:

Bước 1: Mở Danh mục hàng hóa, và tìm chọn mặt hàng Lavie 500ml, rồi bấm nút Sửa mục
Sửa mục

Bước 2: Bấm nút hình dấu + (vị trí số 1 trong hình) và khai báo các thông tin:
  • Đơn vị tính: Chọn là Thùng.
  • Mã quy đổi: Có thể để trống, hoặc đặt mã sao cho dễ nhớ, dễ hiểu. Ví dụ ở đây mình lấy mã quy đổi giống với mã hàng, và thêm chữ T (để biết đây là mã của đơn vị tính Thùng).
    SL quy đổi (số lượng quy đổi): Vì một thùng có 24 chai nên mình điền vào 24.
  • Giá lẻ: phần mềm tự động tính và điền vào giá trị 240,000đ, người dùng có thể điền lại giá trị khác nếu muốn.

Cấu thành Đơn vị tính

Bước 3: Sau khi khai báo các thông tin cần thiết, bạn bấm Lưu dữ liệu để lưu lại các thiết lập.

Với 3 bước trên, bạn có đã thiết lập xong đơn vị tính Thùng cho mặt hàng Nước Lavie 500ml.
Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách mở hóa đơn bán lẻ mới:
  • Sau đó nhập mã 8935005801029 vào ô tìm kiếm và nhấn Enter, mục đơn vị tính sẽ tự động điền là Chai, đơn giá tự động điền là 10,000đ.
  • Còn nếu bạn nhập mã 8935005801029T ở ô tìm kiếm và nhấn Enter, thì mục đơn vị tính sẽ tự động điền là Thùng, đơn giá tự động điền là 240,000đ.